Skip to main content

Áiseanna/Facilities

Soláthraíonn Ionad Tacaíochta Oideachais Bhaile Átha Luain roinnt seomraí cruinnithe teolaí agus fáiltiúla atá in ann freastal ar chruinnithe beaga príobháideacha go gníomhaíochtaí móra i stíl comhdhála, le háiseanna lónadóireachta ar an láthair chun riachtanais na gcuairteoirí a chomhlíonadh. Laghdaítear an acmhainn áite atá ar fáil agus tá leagan amach ár seomraí cruinnithe athraithe de réir threoirlínte Covid-19 maidir le sláinte agus sábháilteachta. Déan teagmháil leis an bhfáiltiú maidir le sonraí.

Athlone Education Support Centre provides a number of warm and welcoming meeting rooms that can cater from small private meetings to large conference-style activities, with on-site catering facilities to meet the requirements of visitors. Capacity is reduced and lay out of our meeting rooms has changed in line with health and safety Covid-19 guidelines. Please contact reception for details. 

Osclaíodh an tIonad go hoifigiúil i mí Dheireadh Fómhair 2001. Ón ócáid an-speisialta sin, tugadh tosaíocht do chothabháil a dhéanamh ar chreatlach agus bail an fhoirgnimh. 

Is é an gné is suntasaí de dhearadh an ailtire ná an taobh istigh leis an solas geal nádúrtha ann. Cuirtear ar fáil leis seo agus le línte glana ealaíonta an fhoirgnimh, áis ina mbeifí sásta obair agus foghlaim a dhéanamh.

Cuireann an tIonad líon maith seomraí ar fáil atá oiriúnach don chuid is mó de chruinnithe. Is féidir le hoidí na spásanna seo a leagadh amach i socruithe éagsúla chun an úsáid is fearr a bhaint astu.

 • Tá go leor seomraí ag Ionad Tacaíochta Oideachais Bhaile Átha Luain d'oiliúint agus cruinnithe.
 • Tá na seomraí ar fad feistithe le Teilgean Digiteach agus Rochtain ar an Idirlíon.
 • Is féidir tae, caife agus lóin a chur ar fáil dóibh siúd a fhreastalaíonn ar sheimineáir nó ar chruinnithe trí shocruithe a dhéanamh roimh ré.
 • Páirceáil Shaor in Aisce
 • Seomraí ar Cíos
 • Áiseanna Comhdhála
 • Trealamh Closamhairc, Póidiam Stáitsithe agus Córas Fógartha Poiblí
 • Wi-Fi Saor in Aisce
 • Foireann dhíograiseach oilte i ngach gné d'eagrú cruinnithe agus comhdhála.

The Centre was officially opened in October of 2001. Since that very special occasion the fabric and condition of our building has been maintained as a priority.

The most striking aspect of the architect’s design is the bright naturally lit interior. This combined with the clean aesthetic lines of the building, offers a facility that is a joy in which to work and learn.

The Centre offers a number of rooms suitable for most meeting purposes. These spaces can be configured in various settings for optimal use by tutors.

 • Athlone Education Centre has a number of rooms for training purposes and for meetings
 • All rooms are equipped with Digital Projection and Internet Access.
 • Tea , coffee and lunches can be provided for those attending seminars or meetings by prior arrangement.
 • Free Car Park
 • Room Hire
 • Conferencing Facilities
 • Audio Visual equipment, Staging Podium and PA system
 • Complimentary WIFI throughout
 • A dedicated team trained in every aspect of meeting and conference organisation.

Déan teagmháil linn le do thoil maidir le do riachtanais agus molfaidh muid an seomra is oiriúnaí duit.

Please contact us regarding your requirements and we will advise which room would suit you best.

Page 1 of 3

Room Booking

Organisation Details:
Please type your full Your Organisation Name.

Invalid Input

Please type your full Name

Please type mobile

Invalid email address.

Please type Address

Booking Details:
Please type Invoice to:

Please type Address for Invoice.

Invalid Input

Please select the course date

No of Participants

Time of departure

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Enter Access Time

Room Setup Details:

All rooms are equipped with digital projection and internet access. Facilitators please note that laptops are not provided.

Catering Options:

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input