Skip to main content
Find a Course:

Certificates of Attendance

  1. Please log in using your Username and Password and this will give you options under ‘My Account’.
  2. Select My Courses and Certs
  3. Your certificate will be in the Certificate column.
  4. Click on the certificate to download.

Certificates are usually available within two weeks of the final day of the course.

LC22-134A Mol Mata agus An Tairseach – Suíomhanna nua ó COGG chun tacú le múinteoirí bunscoile.

LC22-134A Mol Mata agus An Tairseach – Suíomhanna nua ó COGG chun tacú le múinteoirí bunscoile.

Is comhthionscadal é seo idir CCEA agus An Chomhairle Um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) i gcomhar le PDST. Tá sé de chuspóir ag an tionscadal tacú leis an dá churaclam ó thuaidh agus ó dheas maidir le teagasc na matamaitice.

Leis an chuspóir seo a bhaint amach, tá réimse uirlisí agus láimhseoga ar líne, cluichí agus gníomhaíochtaí ceannoscailte. Dearadh iad seo go speisialta le deis a thabhairt do mhúinteoirí agus do dhaltaí i nGaelscoileanna agus i scoileanna Gaeltachta a gcuid smaointeoireachta agus teanga mhatamaiticiúil a fhorbairt ar bhealach spraíúil.

Tá an suíomh seo ina cheithre chuid:

  1. Láimhseoga ar líne
  2. Cluichí / Gníomhaíochtaí Ceannoscailte
  3. Banc Gníomhaíochtaí Tairseach Íseal Buaicphointe Ard
  4. Tacaíocht do mhúinteoirí

 

Suíomh nua d’acmhainní bunscoile agus d’acmhainní iar bhunscoile atá ar fáil ar líne.

Course Details

Course Start Date / Time 17-10-2022 4:00 pm
Course End Date / Time 17-10-2022 6:00 pm
Fee Free
Location Athlone Education Centre

Please login to book

Location Map