The Ark: Arts Based Learning: Cross Curricular Resources & Opportunities for Pupils

The Ark Programme is a dedicated cultural centre for children. They create opportunities for children to discover and love art. They equip and empower teachers and artists to deliver creative and educational activities for children through a programme of professional development opportunities. They have a variety of classroom packs and at-home which are relevant to many different areas of the curriculum contained in the linkhttps://ark.ie/projects/details/resources-activities .

 

Contact information:https://ark.ie/about/the-team-Contact Aideen Howard and Aisling O Gorman.

 

Post Graduate Diploma in School Leadership September 2021

 Click here for further information 

ThePostgraduate Diploma in School Leadership (PDSL) / Dioplóma Gairmiúil i gCeannaireacht Scoile (DGCS)is designed to prepare aspiring leaders with the knowledge, skills, confidence and qualifications for senior school leadership positions.

Athlone Education Centre is one of the designated centres to host this programme in collaboration with the University of Limerick, National University of Ireland Galway  & University College Dublin.

18 months, Part-Time, Blended Learning

The Postgraduate Diploma in School Leadership is a part-time, blended learning programme consisting of 6 taught modules delivered in 12-week semester-long blocks during the academic year. Students attend an induction day in the University of Limerick prior to commencement in year 1.

Semester 1: Sept. - Dec
 •  Induction - University of Limerick
 •  Leading Learning and Teaching in the Irish context
 •  Professional Growth and Development
 •  Leading International Expert in Leadership Webinar
Semester 2: Jan - May
 •  Leading School Development
 •  Mentoring and Coaching
 •  Situated Learning - School Based
 •  Leading International Expert in Mentoring/Coaching Webinar
Semester 3: Sept. - Dec.
 •  Managing the Organisation
 •  Building Culture, Capacity and Teams
 •  Situated Learning - Organisation
 •  Leading International Expert in in School Development/Leadership Culture Webinar
 

 

Online Claims System Training March 22nd 11a.m. -1p.m.

Your school will be invited shortly to participate in the online claims system training session for the data inputter on OLCS,  which is being facilitated by the payroll division of the DES.

 • Primary Schools: Monday March 22nd 11a.m.-1p.m. Please note that a small group of Primary schools will participate in the preliminary training event on March 10th. The schools involved have alreday been notified. ALL OTHER PRIMARY SCHOOLS IN OUR CATCHMENT AREA WILL BE INVITED TO ATTEND ON MARCH 22nd. 
 • Post Primary Schools: Wednesday April 21st 11a.m.-1p.m. 

Please ensure schools have submitted an up-to-date email address to Athlone Education Centre so that you may be contacted about this training event. 

Seimineáir ar líne le Gaeloideas

Seimineár faoin luath-léitheoireacht ar siúl Dé Céadaoin 24ú @ 16:00. Díreoidh an chaint seo ar fhorbairt na líofachta sa léitheoireacht sa bhunscoil, ó thus na léitheoireachta i dtreo an neamhspleáchais. Bainfear úsáid as téacsanna samplacha le straitéisí líofachta a léiriú, straitéisí a thacóidh le tuiscint. Pléifear léiriú, frásáil, rialtacht, luas agus urlabhraíocht mar ghnéithe sáiniúla den líofacht agus mar spriocanna forbartha. Molfar ardáin theicneolaíochta leis an léitheoireacht a chur i láthair ar scoil agus sa bhaile.
Is Ollamh Cúnta ar Theagasc na Gaeilge í Jacqueline de Brún in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Ba Chomhairleoir Oideachais san Áisaonad i mBéal Feirste í agus ba mhúinteoir Gaelscoile í roimhe sin. D’fhorbair sí na cláir Fónaic na Gaeilge (BELB) agus Cód na Gaeilge (CCEA) agus ba í an stiúrthóir a bhí ar an chlár luathléitheoireachta Cleite (An tÁisaonad).
Tá suim ar leith ag Jacqueline i leabhair do pháistí agus i léitheoireacht na Gaeilge; sin ábhar a PhD. Is iomaí leabhar atá curtha in oiriúint go Gaeilge, nó scríofa i nGaeilge aici, mar chuid d’obair an Áisaonaid agus tá úrscéal do pháistí foilsithe aici leis an Ghúm. Tá a dara húrscéal le foilsiú ag Leabhar Breac.
Cláraigh anseo saor-in-aisce.

National Council for Special Education: Supports for Schools & Parents

 

 • For teachers in special schools and special classes that are delivering remote teaching and learning
 • For teachers of children with special educational needs in mainstream schools that are delivering remote teaching and learning
 • For parents of children with special educational needs

 Click on this LINK for further details. 

ESCI

The ESCI (Education Support Centres Ireland) website pulls in courses from Education Centres all over the country allowing you view all courses taking place nationwide.

Athlone Education Centre

Location

Athlone Education Centre
Moydrum Road
Athlone
Co. Westmeath

EIRCODE: N37 HO43

Transportation

Local Buses and carparking available

Contact

TEL: +353 90 6420400
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GDPR: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DES logo 2
NDP trans 0