Tionscnaimh/Projects

Tionscnamh Cónaitheachta na nEalaíon san Oideachas i mBunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna / BLAST Arts in Education

Gabhaimid buíochas libh as bhur suim sa tionscnamh seo. 

Beimid i dteagmháil libh ar ball. 

Scríobh Leabhar

Tugann Scríobh Leabhar deis do pháistí bunscoile a gcuid leabhar féin a scríobh, a dhearadh, agus a fhoilsiú as Gaeilge. Cuireann an tionscadal léitheoireacht agus scríbhneoireacht na Gaeilge chun cinn i measc páistí óga.

gach eolas maidir le Scríobh Leabhar 2021-22 ar fáil anseo: https://www.forasnagaeilge.ie/scriobhleabhar/scriobh-leabhar-2021-2022/

Tuilleadh eolais: www.forasnagaeilge.ie/scríobhleabhar

 

Má tá ceist ar bith agat maidir le Scríobh 2021-22, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh liom ag am ar bith This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Cnuasach Cruthaitheach/ Creative Clusters

Cnuasach Cruthaitheach 2021-2022

Tá áthas orainn a bheith ag obair le trí bhunscoil áitiúil agus cúig iarbhunscoil áitiúil sa bhliain acadúil reatha seo. Más mian le do scoil iarratas a chur isteach maidir le 2022-2023, déan teagmháil le do thoil le Deborah Walsh, Riarthóir.

RíomhphostThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

We are delighted to be working with three local primary schools and five local post-primary schools this current academic year. 

If your school wishes to apply for 2022-2023 please contact Deborah Walsh, Administrator Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Comhpháirtíocht Ealaíontóirí Múinteoirí/ Teacher Artist Partnership

Déan teagmháil leis an ionad maidir le tuilleadh sonraí, le do thoil.

Contact the Centre for further information. 

Craft-Ed

Click HERE  for further information. 

Contact Deborah Walsh, Administrator 

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Something Fishy

Is clár é Something Fishy atá dírithe ar rang a cúig agus a sé sa Bhunscoil. Tá sé mar aidhm mic léinn a chur ar an eolas agus oideachas a chur orthu maidir le cáilíocht uisce, iasc, an comhshaol agus slatiascaireacht. Anois le tacaíocht ó Iascach Intíre Éireann, forbraíodh an tionscadal ar dtús i gcomhar le Príomh-Bhord Iascaigh (CFB) agus Ionad Oideachais na Carraige Duibhe (BEC). Tá na pleananna ceachta agus na bileoga gníomhaíochta bunaithe ar an téama ‘Saolré an Bhradáin’ - Bradán. Chun cuairt a thabhairt ar an suíomh Gréasáin cliceáil ar an nasc thíos: somethingfishy.ie

Click  HERE  for further information. 

 

CONCERN Debating/Díospóireacht

Is clár díospóireachta oideachais é Díospóireachtaí Bunscoile Concern atá dírithe ar ranganna bunscoile sinsearacha. Tá sé mar aidhm ag Díospóireachtaí Concern topaicí forbartha a chur i láthair mac léinn agus múinteoirí araon, trí na rúin, cuirfear mic léinn ag caint go poiblí agus bainfidh siad údáid as scileanna smaointeoireachta ardoird le topaicí mar Athrú Aeráide, Bochtaineacht agus Forbairt Inbhuanaithe a phlé. Tá Concern ar fáil chun tacaíocht a sholáthar do mhúinteoirí agus do mhic léinn. Faigh tuilleadh eolais faoi na Díospóireachtaí Bunscoile Concern anseo: https://www.concern.net/schools-and-youth/debates/primary-school Gheobhaidh gach mac léinn a ghlacfaidh páirt teastais.

Further information will issue shortly to schools in relation to Concern Debating for 2021-2022.

Tionscadail Shóisialta, Chomhshaoil agus Eolaíochta/ Social Environmental & Scientific Projects

Crunniú Mullaigh Aeráide agus Dúlra 1-5 Samhain 2021

Tá plé Painéil roimh an gcruinniú mullaigh 7.00 i.n. Dé Máirt, 12 Deireadh Fómhair. Tá réimse imeachtaí FGL do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna sceidealta do 01-11 Samhain. Breathnaigh conas is féidir le do phobal scoile a bheith páirteach. Cláraigh agus gheobhaidh tú tuilleadh eolais trínár suíomh gréasáin.

Climate and Nature Summit November 1st-5th 2021.

Panel discussion ahead of the summit on Tuesday October 12th at 7p.m.

Check out how your school community can become involved.

Register and find out more information through our website. 

Tionscadail Dhigiteacha/ Digital Projects

Tá Comórtas Podchraolta dár mBunscoileanna áitiúla i Meán Fómhair-Mí na Samhna 2021. Tá foirm léiriú spéise seolta trí ríomhphost chuig gach bunscoil inár ndobharcheantar. Beidh seisiúin tacaíochta le cabhrú le scoileanna ar siúl ar na dátaí seo a leanas:

  • 21 Meán Fómhair
  • 28 Meán Fómhair
  • 5 Deireadh Fómhair
  • 9 Samhain

Podcast Competition for our local Primary Schools September-November 2021.

Expression of interest form has been emailed to all local primary schools in our catchment area.

Support sessions to assist schools will take place on the following dates:

  • September 21st 
  • September 28th 
  • October 5th
  • November 9th

Please contact the Centre for further details. 

ESCI

The ESCI (Education Support Centres Ireland) website pulls in courses from Education Centres all over the country allowing you view all courses taking place nationwide.

Athlone Education Centre

Location

Athlone Education Centre
Moydrum Road
Athlone
Co. Westmeath

EIRCODE: N37 HO43

Transportation

Local Buses and carparking available

Contact

TEL: +353 90 6420400
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GDPR: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DES logo 2
NDP trans 0